KAMIENIE SZLACHETNE I OZDOBNE W HISTORII

Najstarszym minerałem na Ziemi jest maleńki kryształ, który powstał ponad cztery miliardy lat temu. To najstarszy znany fragment skorupy ziemskiej. Był to błękitny, mały cyrkon, odkryty na zachodzie Australii w kopalni w rejonie Jack Hills.

Pierwsze znane użycie kamieni przez ludzi to początek epoki kamiennej, kiedy krzemień służył jako narzędzie i broń.

Bałtycki bursztyn to jeden z najstarszych amuletów, datowany na 30000 lat.

Natomiast zastosowanie dekoracyjne w postaci koralików sprzed 10000 lat potwierdzono wykopaliskami z Wielkiej Brytanii.

Lapis-lazuli

Na 2000 lat p.n.e. w starożytnym Egipcie używano kryształów do leczenia. Np. lapis-lazuli ył uważany za kamień dobry na wzrok oraz chroniący przed zawistnymi spojrzeniami. Był poświęcony bogini Nut, której ciało tworzy sklepienie niebieskie, rozciągające się na światem.

Platon – grecki filozof (427-347 p.n.e) miał teorię, że planety i gwiazdy na skutek przekształceń ulegają rozpadowi, a ich resztki przybierają postać doskonałych kamieni szlachetnych.

Dioskurydes – grecki farmakolog w jednym z tomów Materia Medica opisał ponad 200 kryształów i kamieni szlachetnych, które sprzyjają leczeniu i uśmierzaniu strachu.

JadeitW starożytnych Chinach za najcenniejsze kamienie uznawano kwarc oraz jadeit nefrytowy, który wykorzystywany był jako budulec do tworzenia rzeźb religijnych, biżuterii, jak również do leczenia.

W Indiach 400 lat p.n.e. używano wielu kryształów w połączeniu z astrologią, łącząc np. rubin ze Słońcem, a koral czerwony z Marsem.
Wzmianki o kamieniach i kryształach można znaleźć również w Biblii. W Księdze Wyjścia, wspomniano o 12 kamieniach użytych do przyozdobienia napierśnika pierwszego najwyższego kapłana – Aarona , brata Mojżesza, jako symbol 12 plemion Izraela.

Wzmianki o kamieniach można znaleźć również w Koranie. W mitologii judeochrześcijańskiej mowa jest o wspaniałym szafirze noszonym na szyi przez Abrahama, który po jego śmierci uniósł się ku Słońcu.

W Średniowieczu używano kamieni jako amuletów ochronnych oraz do leczenia konkretnych chorób czy dolegliwości. Ta tradycja jest kontynuowana do dziś.

Od lat 60. XX wieku obserwujemy zwiększoną potrzebę powrotu do wykorzystania kryształów w leczeniu, w różnego rodzaju terapiach oraz jako niezbędny dodatek w rozwoju duchowym.

Współcześnie kamienie są wykorzystywane nie tylko w leczeniu różnych dolegliwości zdrowotnych i duchowych. Znalazły również zastosowanie w biżuterii artystycznej, w jubilerstwie oraz w tworzeniu przedmiotów służących do wystroju wnętrz.


Cassandra Eason „Tajemnice kryształów. 500 kryształów, które leczą ciało, umysł i duszę”; Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2018

Pozostałe wpisy

Menu